Trang chủVăn bản về hệ thống quản lý hoạt động TMĐT

Văn bản về hệ thống quản lý hoạt động TMĐT

LUẬT

 • Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13

Thông tư

 • Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 của BCT quy định về quản lý website TMĐT và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của BCT quy định về quản lý hoạt động TMĐT qua ứng dụng trên thiết bị di động
 • Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động
 • Thông tư số 47/2014/TT-BCT quy định về Quản lý website thương mại điện tử. Thay thế cho Thông tư số 12/2013/TT-BCT
 • Thông tư quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử
 • Thông tư số 46⁄2010⁄TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý hoạt động của các website thương mại điện tử bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ.

Nghị định

 • Nghị định số 52⁄2013⁄NĐ-CP về thương mại điện tử
 • Nghị định số 94/2012/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu
 • Nghị định số 59/2006/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

Quyết định

 • Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025

Chỉ thị

 • Chỉ thị về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Trở lại
Gọi điện thoại
Zalo
Email
Skype
Để lại lời nhắn
Chat trực tiếp