Trang chủVăn bản về đăng ký kinh doanh

Văn bản về đăng ký kinh doanh

LUẬT

 • Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021)
 • Luật Phí và Lệ Phí 97/2015/QH13 (hiệu lực từ 01/01/2017)
 • Luật Đầu tư 67/2014/QH13 (hiệu lực từ 01/7/2015)
 • Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 (hiệu lực từ 01/7/2015)
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế
 • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11

Nghị định

 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
 • Nghị định số 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp
 • Nghị định số 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
 • Nghị định số 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phí và lệ phí ( hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2017)
 • Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (hiệu lực từ ngày 15/07/2016) và thay thế Nghị định số 155/2013/NĐ-CP ngày 11/11/2013
 • Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
 • Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
 • Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi (hiệu lực từ ngày 15/9/2013)

Thông tư

 • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
 • Thông tư số 130/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 215/2016/TT-BTC
 • Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp
 • Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế thay thế Thông tư số 80/2012/TT-BTC
 • Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
 • Thông tư số 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Quyết định

 • Quyết định ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam
 • Quyết định số 1888/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh ( hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 12 năm 2017)
 • Quyết định số 1852/QĐ-BKHĐT ngày 28/12/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống Thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia
 • Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
 • Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam (Hết hiệu lực từ ngày 20/8/2018)
Trở lại
Gọi điện thoại
Zalo
Email
Skype
Để lại lời nhắn
Chat trực tiếp